ตาม Insider ธุรกิจและ Foursquare ห่วงโซ่อาหารที่นิยมมากที่สุดอย่างรวดเร็วในเท็กซัสใน N-Out แต่ประมวลไม่ได้ซื้อมัน.

“สำหรับการศึกษาเรามองที่โซ่ที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุดโดยเฉลี่ยในทุกรัฐขึ้นอยู่กับจำนวนรวมของการเข้าชมแต่ละห่วงโซ่หารด้วยจำนวนของสถานที่ในรัฐที่” ธุรกิจ Insider เขียน.

หลังจากโพสต์ผลการศึกษาของพวกเขาไปยัง Facebook และ Twitter แล้วจะทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประมวลผลที่ไม่เชื่อว่าโซ่ In-N-Out ของแคลิฟอร์เนียอาจได้รับความนิยมมากกว่า Whataburger ในรัฐของพวกเขา.