ภาพ

ได้รับความอนุเคราะห์จาก Martha Stewart

ใช่เหล่านี้กินได้!

อัตราผลตอบแทน:

1

ส่วนผสม
1
ไข่ขาว, อุณหภูมิห้อง
1 ช้อนโต๊ะ.
น้ำ
24
กลีบกุหลาบ
1 c.
น้ำตาลสุดยอด
คำสั่ง
  1. ถือกลีบแหนบและแปรงล้างไข่ด้านหนึ่ง โรยด้วยน้ำตาล ตั้งอยู่บนแผ่นอบเรียงรายไปด้วยกระดาษ parchment ให้ยืนข้ามคืน เก็บรักษาในชั้นเดียวไม่ให้อากาศถ่ายเทได้ที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 3 เดือน.

ภาพ

ได้รับความอนุเคราะห์จาก Martha Stewart