Oveľa jednoduchšie ako cukrovinky.

KÚPIŤ: Holiday Cookie Cutter Set, 12,20 dolárov, amazon.com.

výnosy:

1

prísady
1
box fudgy brownies, plus prísady požadované pre krabicu
Smery

obraz

Chelsea Lupkin